יודעת שהמצב לא חביב/ נחמד/ טוב... ובכל זאת זה לא נאמר במפורש בהתחלה. אז איך ריבון העולמים הן כאן?! ...