לא צריכה את יום הזכרון כדי לזכור. בכל פעם שיש פיגוע, ולצערי הם פשוט לא מפסיקים. מספיק אפילו שבנסיעה באיזור ...