הבנתי, אמרה לי עמליה, את ארכיטקטית של קינוחים ...

הגרגרנית יצאה לבדוק אם נכונות השמועות על מוסדות הפטיסרי הטובים בנתניה, העיר הכה-צרפתית שלנו. הנה לפניכם הרשמים מהסיור. היה מתוק! ...