ההחלטה החדשה תאפשר לחוכרי נכסים צמודי קרקע חקלאית באזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית, לקבל את הבעלות ללא תמורה. ההחלטה קובעת ...