כשאני מוצאת את עצמי מגיבה בעוצמות כאלה לאירוע שכביכול רחוק ממני, אני מיד מפנה את הזרקור פנימה ובודקת עם עצמי ...