יש משהו מאד מפחיד במראה היא רואה הכל. גיליתי, כשמעיזים להסתכל בה באמת רק אז רואים את האמת וזה קורה ...