"בילדים נפוץ מאוד הפחד מהחושך והוא יכול להופיע כמעט בכל גיל", מסבירה המומחית ריקי אביבי שמאירה את עינינו ומזמינה אתכם ...