קשרים זוגיים רבים נעים בין חרדת נטישה ובין החרדה מפני מחנק ביחסים. יש מי שנותרים בודדים משום שהם חוששים שיחנקו ...