חרדה היא מפלצת מפחידה ביותר אין לה גיל, היא יכולה להיות חזקה מאד או חלשה, הכל תלוי בנו ובכוח שניתן ...