ונפתח בחשיפה וגלוי נאות: שמה האמיתי של הפורת אינו פורת (כן, כן..) כי אם מיקה. וכבר סיפרתי לפני כן על ...