סכנות-ברשת-האינטרנט-ורשתות-חברתיות-בחופש-הגדול-לילדים-ונוער ...

עולם המדיה מזמן המון סכנות, זה נמצא בכל מקום. סרטוני הזימה, הסכנות והאתגרים ברשת הם גרועים יותר מהקורונה. קשה יותר ...