או מה הקשר שלי לאינטרנט?! כל מי שמכיר אותי שתי דקות ועשרים שניות מבין שאני וטכנולוגיה לא בדיוק מתקשרים. אבל ...