כשהגדולה נולדה מילאנו את הבית בשלל אביזרים פופולריים. כשהגדול-בינוני נולד כבר ידעתי שלפעמים עדיף איכות על כמות. זה גם הוכיח ...

כשחזרנו הביתה עם הגדולה, הסתכלנו אחד על השני ולא ידענו מה אנחנו אמורים לעשות עם "הדבר הזה". עכשיו יש קטנה ...