הקורונה – מה שלחץ קודם רק בלוחץ יותר שלישי בלילה, הקורונה תפסה אותי אחרי ארבע שנים של מלחמה על החיים ...