אלמנו של אמיר פרישר גוטמן, ינאי, העלה לאינסטגרם פוסט ספוג געגועים לאהובו ובו נזכר ביום הארור בו בישר לבנם רוי ...