"אני מודעת לצורה בה נתפסות פונדקאיות בחלקים שונים של החברה ואני פה כדי לזעוק את זעקת הפונדקאיות שצריכות שוב ושוב ...