לצד הצורך החד והברור שבועט מהקרביים להביא ילד משלנו לעולם, גם יש צורך מעשי בידע קונקרטי אודות התשלומים שיש לשלם, ...

לפעמים חלומות באמת מתגשמים ובכל גיל. תשאלו את מיכל זוארץ, שחשפה בתקשורת כיצד לא הרימה ידיים ובאמצעות מסלול פונדקאות בישראל, ...