קצת על הצורך המהותי שרבים מאתנו מבינים כי קיים אצלנו – הצורך בפוליש כל אחד מאתנו מעוניין לחיות בסביבה הנקייה ...