זה ברור לכולנו שאנחנו לא באמת יכולים לדעת מה יהיה אבל מי שעברה או עוברת טיפולי פוריות יודעת שזה כמו ...