כשהפרסום עוד היה על נייר a4 בשחור לבן, השיווק נעשה בחלוקה לתיבות הדואר ועל מכוניות. הפרינט עוד לא היה כחול ...