ביוני חם ומהביל פגשתי סופר שלא ידעתי שהוא סופר ...