מסתבר שאנחנו לא יכולות לסמוך על מערכת הצדק שתעשה צדק. אנחנו צריכות להמשיך לחנך את בנותינו שהן חזקות ומצויינות ואמיצות ...