בארוע לציון שנתיים לפטירתה של רונית אלקבץ, יתקיימו הרצאה של אוצרת התערוכה יערה קידר ופאנל בהנחיית עורכת "סלונה'', רונית הבר, ...