בישראל תעשיית הפאות מאוד מפותחת אולי דווקא מפני שנשות המגזר הדתי הן צרכניות מצוינות המקפידות על איכות הפאה ועיצובה. ...