ב״ה עולם הפאות מגלגל כמליוני אם לא מיליארדי שקלים בשנה והאם כל זה על הראש שלנו? בדיוק בשביל להבין מי ...

בכל מקום בו תספרי שעברת סרטן שד את יודעת שהשאלה הראשונה העוברת בראשם של אלו ששמעו היא האם כרתו או ...