היא באה אלי ,עוד בטלפון המבטא שלה היה נשמע לי מוזר ,גם השם. נכנסה בחורה יפה ומטופחת כבת 35 ,עכשיו ...