על הדבש ועל המוות הוא רומן המסופר לנו דרך תודעתם של שלושה בני משפחה. אנו חווים עם אורי את המאורעות ...