ערב יום הזכרון מביא כל אחד מאתנו הישראלים לאותה נקודת הזדהות בנושא כל כך רגיש וטעון ,בטחון המדינה שלנו ושלום ...