"תזכרי שהחיים הם גלגל,פעם את למעלה ופעם למטה...תשארי תמיד על גלגל החיים..." ...