הגברים מתחלקים לשני סוגים, אבל יש גם סוג שלישי... הגיגים על גברים, נשים ומלחמות ...

זה מביך ופולשני, אבל אני לא אמות מהזנחה וגם לא מבושה. ...