פורטמן טעתה 3 פעמים. בפעם הראשונה כשלא העריכה מספיק את הקולגיאליות הבסיסית הישראלית, בשנייה כשכיבסה כביסה מלוכלכת בחוץ ובשלישית, בכך ...