שוק העבודה הישראלי עדיין מייצג אג'נדות פטריארכליות, שמציבות גברים בראש הפירמידה התעסוקתית. מסקר שנערך במיוחד עבור סלונה על ידי Kantar ...