ההצגה 'מקרה סוציאלי' היא קומדיה בלשית אקטואלית. ההצגה מדברת בגובה העיניים ומציפה נושאים חשובים כמו: משכורת של נשים בשוק העבודה, ...