הם הלכו להתנדב למען מטרה טובה ולצד הסיפוק והידיעה שעשו טוב למען אחרים הם גם מצאו אהבה, אלה סיפוריהם של ...