"הסטיגמה שמקצוע ההנדסה לא מתאים לנשים מרתיעה ומשפיעה על נשים צעירות בתהליך קבלת ההחלטה הגורלית ובחירת מקצוע לעתיד", סאמיה עבאס ...