בכל מרק יש לב- ב"יום המרק" אפשר לשתות מרק-שף וגם לעזור לנזקקים. הילה אלפרט על מרקים לחימום הנשמה ...