על רגע… ואם היה, ספק לרגע… הרגע עבר, והטעם של הרגע, שעבר הרגע, חלף, אבל נשאר לו עמנו, לעד… תוך ...