''להיות מלווה רוחנית ולעסוק בהשלכות ההתמודדות עם מחלה, זקנה ומוות באופן יומיומי, נראה לי טבעי ומובן מאליו''. בסרט חדש, "השיעור ...