היה היה ילד בשם עוזי בוזי והיה לו דמיון מאד מפותח. ...

ספר חביב המתאר את עלילות עוזי בוזי, ילד צעיר מלא בדמיון. בספר ישנם שני סיפורים. עלילות עוזי בוזי והאריה: עוזי ...