אז אני לא מוכנה שמשהו יהרוג אותי, לחשל - כן, להרוג לא! ...