תקווה,אהבה ואופטימיות מאפיינים את הספר העדין והנפלא הזה ...