לאנשים יש נטיה לחשוב שכל שיר נכתב עליהם. זה גם קצת נכון. במידה מסוימת, כל שיר נכתב עליהם. אבל שירים, ...

עברתי תקיפה מינית לא פשוטה, זה הכה בי אחרי כמה שעות... ...

יחסים בין הורים וילדים מורכבים מהמוני אבני לגו אשר יחדיו מרכיבות מבנה ייחודי לכל משפחה, לכל הורה, ועם כל ילד. ...