היה לי דוד ואיננו, היה וקולו נדם, בדרך כל ארץ הלך, כמו שהולכים כולם,   היה לי דוד ואיננו, הכאב ...