הביולוגיה של העכבר משמשת אותנו להדבר יעילה ונכונה ...