ספר שירים חדש של המשוררת המיוחדת לאה צבי (דובז'ינסקי) ...

שיר הנושא מתוך הספר: הו מי או סתה בהוצאה ספרי עיתון 77 ...