"כשחזר לירושלים החליט נורי לכתוב עבור הוריו מכתב שונה מכל קודמיו. סיפר שם על עיצבונותיה של אימו ונזהר שלא יחשבו ...

הספר זורם מעניין לעניין ומשלב את כל תחומי החיים של הדמות ואת כל מערכות היחסים שלה ונותן תחושה שאנחנו מלווים ...

אכן, ישראל מדינה מאד מיוחדת במינה, לרוב רק בישראל תמצאו כאלו שלוקחים על עצמם את תואר פעילי השלום. אכן יש ...