קייקו פורקורה היא עובדת זמנית כבר 18 שנים בחנות נוחות ואינה רואה בזה כל פסול. להיפך, היא אפילו מרוצה, מסורה ...

קרב מוחות מרתק בין אישיגורו, מי שעזר לשכנתו להסוות את רצח הגרוש שלה, לבין שני חוקרי משטרה. קרב קר ומחושב ...