השנה - 2064. (שנים אחדות לאחר פרוץ המגיפה הגדולה). המקום - אי-שם באיזור חיפה. שם המקום : מחנה כרמל. הדמויות ...