במסגרת לימודי  הלא רשמיים במדעי הדיאטה  גבר לאחרונה רצוני להכניס חלבון לגופי. אולם, רחמיי על סבלם של בעלי החיים הובילו ...