אז האם את ראציונלית? תוצאות – לא. למי קראת לא ראציונלי? לך. סליחה, אל תכעסי, מייד אסביר. לכולנו יש דפוסי ...